CE-Mærkning

CE-Mærkning


Vi er certificeret efter DS/EN 1090-1 til EXC1, EXC2 og EXC3. Vi er certificeret til at CE-mærke stål- og aluminiums komponenter til byggerier udført i EXC1, EXC2 og EXC3 – i henhold til DS/EN 1090-1 og DS/EN 1090-2.

For at blive godkendt til at kunne CE-mærke stål og aluminiums komponenter kræver det bl.a. at:

  • Smeden der svejser konstruktionen er certificeret til den anvendte svejsning.
  • Der er en godkendt svejsekoordinater som planlægger svejsearbejdet.
  • Der arbejdes efter godkendte procedurer (WPS).
  • Alt materiale skal kunne spores.

Vi er certificeret og godkendt af Kiwa Inspecta Denmark A/S