Generelt

JQ Stålmontage, påtager sig ordrer udført i totalentreprise, hvor JQ udarbejder forslag,
Ansøger om nødvendige tilladelser, udfører nødvendige beregninger og udarbejder endelige produktionstegninger for godkendelse samt i givet fald står for nødvendige underentreprenøres arbejde.

JQ Stålmontage påtager sig også ordrer i hovedentreprise, her gives der tilbud på det
udbudte arbejde, som hovedentreprenør, og på grundlag af opdragsgiverens udarbejdede udbudsmateriale og evt. indhentede tilladelser. JQ Stålmontage udarbejder efter indgåelse af kontrakt endelige produktionstegninger for godkendelse, og står for eventuelle underentreprenøres arbejde.

JQ Stålmontage påtager sig også opgaver i fagentreprise, hvor opdragsgivers udbudsmateriale danner grundlag for tilbud. Efter kontrakt udarbejder JQ Stålmontage de nødvendige produktionstegninger for godkendelse.

Endelig har JQ stålmontage en lang række faste kunder, hvor samarbejdet er udviklet over kortere eller længere tid. Her sender kunder materiale fra færdige produktionstegninger til simple håndskitser. Nogle kunder får tilbud, for andre kunder udføres ordren billigst muligt i regning, og på den opbyggede tillid.

Vil du se billeder af vores arbejde?

Vil du i kontakt med os?

Vi kan kontaktes på hovednummeret alle dage i tidsrummet kl. 06.00 – 18.00. Søger du en specifik medarbejder, kan du henvende dig i vores telefontid:

Mandag – torsdag kl. 06.30 – 15.00
Fredag kl. 06.30 – 11.30

(+45) 46 18 77 12
info@jq-staalmontage.dk