Konstruktioner

Virksomheden ordrerproducerer et meget bredt spektrum af konstruktioner i forskellige metaltyper, sort stål, rustfrit stål og aluminium. Der produceres til bygningsindustrien og typisk i underleverance til virksomheder der fremstiller avancerede produktionsmaskiner.

Bygningsstål kan være forskellige beslag til bygningskonstruktioner, altaner, værn, bjælkekonstruktioner, Trappe og rampekonstruktioner, ovenlyskonstruktioner. m.v.

Konstruktioner til kunder der producerer forskellige avancerede fremstillingsmaskiner, Kan være basiskonstruktioner for påbygning og indbygning af forskelligartede maskindele, Omtrent komplette maskiner der kun mangler indbygning af styringssystem.

Konstruktionerne er ofte meget sammensatte, med høje krav til tolerancer og dokumentation.
De består typisk af forskellige profiler, samt pladedele forarbejdet hos JQ Stålmontage A/S, samt
sammensvejsning.

Bygningsstål der ikke kræver indbygning med stor korrosionsbeskyttelse kan leveres slyngrenset og primet, mens konstruktioner der kræver varmforzinkning, sendes til underleverandør. Evt. konstruktioner der kræver høj beskyttelse for korrosion behandles ved varmgalvanisering  og supplerende malerbehandling , for at kunne leve op til korrosionsklasse C5.

Vil du se billeder af vores arbejde?

Vil du i kontakt med os?

Vi kan kontaktes på hovednummeret alle dage i tidsrummet kl. 06.00 – 18.00. Søger du en specifik medarbejder, kan du henvende dig i vores telefontid:

Mandag – torsdag kl. 06.30 – 15.00
Fredag kl. 06.30 – 11.30

(+45) 46 18 77 12
info@jq-staalmontage.dk