Stålkanter

Inovenit stålkanter

Inovenit har i de senere år fået produceret flere kilometer stålkanter hos JQ Stålmontage. Kanterne er produceret til mange forskellige projekter. Og spænder fra lave kanter hvor kun overkanten er synlig, og står som adskillelse af 2 belægninger af forskellig type der ligger i samme højde.

Til høje kanter boltet fast til fødder på betondæk over f.eks. parkeringskældre. Andre kanter er udført således at kanternes overside hælder med et projekteret terræn, sådan at kanten kan danne side på en adgangsrampe.

Kanterne produceres af almindeligt sort stål, eller korrosionstrægt stål, Cortinstål. Kanterne er også for nogles vedkommende leveret galvaniserede valset i radier som runde afgrænsninger af plantehuller eller hævede arealer. Der er også produceret i mere frie former, hvor kanten ar sammensat af flere stykker i forskellige radier.

Vil du se billeder af vores arbejde?

Vil du i kontakt med os?

Vi kan kontaktes på hovednummeret alle dage i tidsrummet kl. 06.00 – 18.00. Søger du en specifik medarbejder, kan du henvende dig i vores telefontid:

Mandag – torsdag kl. 06.30 – 15.00
Fredag kl. 06.30 – 11.30

(+45) 46 18 77 12
info@jq-staalmontage.dk